Sida loogu dhuuqo dumarkaDhuuqida siilka waa hal qayb ka mid ah dhuuqmada dumarka. Dhuuqida siilka waxay ku saabsan tahay habka khibradaha iyo xirfadaha siilka, sida uu ku khibrad yahay, sida loo xirro, iyo sida loo siiyo dhuuqmo kale oo siilka ku saabsan.


Dhuuqida siilka wuxuu ka mid yahay mawaadiicda ay ku mashquulasan yihiin in badan oo ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka, kaas oo kala duwan sida looga falcelinaayo. Waxa kale oo muhiim ah in la sameeyo habsamida xidhiidhka haweenka khibradaha ugu jilicsan.


Haddii aad doonaysid waxa dhuuqida siilka ku saabsan, halkan waxaan ku soo diri doonaa qaar ka mid ah habkaas.


1. Xiridda Siilka: Dhuuqida siilka waxay ku saabsan tahay sida laga xirro siilka. Waa muhiim inaad bartaan habkaas si aad u fahanto sida loo xirro siilka inuu ku jirto dhibaatada khibradaha iyo inuu ku jirto xogta muhiimka ah ee ku saabsan siilka. Waxaad ku xirto siilka adag marka aad ka qaybgalid kuwa ku saabsan khibradaha siilka.


2. Khibradaha Siilka: Dhuuqida siilka waxay ku saabsan tahay khibradaha siilka. Waxay ku jirtaa dhibaatada ay yihiin xaga siilka iyo tiro kale oo ay ku jiraan. Waxaad ku bartaan dhibaatada siilka si aad u fahanto sida loo khibrado khibradaha kala duwan ee siilka.


3. Dhuuqmo Siilka: Waxa muhiim ah inaad fahanto sida loo siiyo dhuuqmo kale oo siilka ku saabsan. Waxay ku jirtaa dhuuqmo badan oo ku saabsan siilka, sida dhuuqmo xoog leh, dhuuqmo midab leh, ama dhuuqmo cusub oo aad u fahanto. Waxaad ku bartaan dhuuqmooyinka siilka si aad u fahanto sida loo siiyo dhuuqmo siilka.


Caqabadaha iyo dhibaatadaha siilka waxay ku jirtaa kala duwan, sida inqabadaha khibradaha, cudurka, dhibaatooyinka xirfadaha siilka, iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii aad rabto inaad wax ka bartaan siilka si aad